Užitočné linky

Notárska komora Slovenskej republiky –www.notar.sk
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky –www.justice.gov.sk
Obchodný register Slovenskej republiky –www.orsr.sk
Formuláre návrhov do obchodného registra –www.justice.sk
Živnostenský register Slovenskej republiky –www.orsr.sk
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky – www.geodesy.gov.sk
Katastrálny portál úradu geodézie, kartografie a katastra SR – www.katasterportal.sk
Súdy Slovenskej republiky – www.justice.gov.sk
Elektronická Zbierka zákonov Slovenskej republiky – www.zbierka.sk
Slovenský pozemkový fond – www.pozfond.sk